25. 12. 2015

Bosonogi lekar, ratnik bez oružja - Magazin Sensa, oktobar 2015.

Nekada u staroj Kini, postojali su ljudi koje su nazivali 'bosonogi lekari'. Oni su obilazili udaljena planinska sela da bi pomagali ljudima svojim znanjem iz terapeutskih vežbi chigonga (čigong - veština vitalne životne energije), lekovitim travama, masažom energetskih tačaka i akupunkturom (tretman iglama). U to vreme smatralo se da je najbolji 'bosonogi lekar' onaj, koji nije imao ni jednog pacijenta. To znači da ih je mudro savetovao kako da prirodno održavaju svoje dobro zdravlja.

Tekst je objavljen u oktobarskom broju magazina Sensa. Kompletan intervju našeg učitelja Maria Topolšeka možete pročitati u pdf-u, na linku koji se nalazi ispod fotografije. 

Tekst: Jasmina Stojanović

Fotografisao: Dalibor Danilović

 

Foto
null
 

 

 

 

 

Nema komentara.