05. 11. 2015

Yi Quan praktična radionica 14.11.2015 i 15.11.2015.

Yi Quan veština je usko vezana za zdravlje uma i tela. Prvo čovek treba da bude zdrav, da bi mogao uspešno da razvija i koristi svoje prirodne potencijale uma i tela. Istinska veština leži u povezanosti uma i tela, u razumevanju osnovnog principa veštine, upornom svakodnevnom vežbanju, u poštovanju i iskrenosti, razvijanju morala i karaktera. Ljudi koji ne razvijaju vrline i koji ne ulažu svu svoju umnu i telesnu energiju u razumevanje veštine ne mogu ovladati njome.

 

Subota: 14.11.2015. od 16 do 19h

Nedelja: 15.11.2015. od 10 do 13h

za više informacija pozovite: 060.6.777.999 ili 064.270.23.37 

 

Yi Quan je veština koja uči realnu samoodbranu kroz jedinstvo uma i tela, te upotrebu ujedinjene sile celog tela. U ovoj veštini učenje počinje statičkom pozicijom Zhan Zhuang (kao veliko i slino drvo). Vežbanje ove pozicije dovodi do upoznavanja sopstvenog tela, njegovih slabosti i prednosti, visokog stepena upoznavanja tela kao celine.

Posle vežbanja statičke pozicije, Zhan Zhuang, drugi važan korak su Shi Li vežbe koje razvijaju prirodnu silu celog tela. Shi Li vežbe stvaraju osećaj smene relaksacije i tenzije kroz nameru uma (Yi). Kroz povezivanje uma, pokreta i disanja stvara se širok spektar vibracione sile. Na ovaj način čovek stiče povezanost sa Prirodom, koja je važna, kako za zdravlje, tako i za veštinu samoodbrane.

Fa Li, upotreba žive vibracione sile. Eksplozivan karakter Fa Li dolazi kroz upotrebu uma i tela kao celine, kontrolu frekvencije pokreta od ekstremne relaksacije do ekstremne tenzije, kojom se ujedinjene sile celog tela usmeravaju u željeni fokus.

Tui Shou, gurajuće ruke. Vežbanjem Tui Shou razvija se osećaj u tački kontakta, osećaj jačine i smera dolazeće sile, te kako neutralizovati i kontrolisati dolazeću silu napadača.    

Nema komentara.