Hana Poznanović

Počela da vežba Tai chi chuan i Qi gong 2001. godine u školi učitelja Maria Topolšeka

od 2002. godine vežba Uechi ryu karate kod učitelja Maria Topolšeka

a Yi quan vežba od 2006. godine kod učitelja Maria Topolšeka

Treninge Tai chi chuan vodi od 2007. godine

 

 

 

kontakt telefon: 063.826.03.16

 

treninge vodi u Centar-Vračar