Sonja Višnjić Žižović

Počela da vežba Tai chi chuan i Qi gong 1997. godine u školi učitelja Maria Topolšeka

a Yi quan vežba od 2006. godine kod učitelja Maria Topolšeka

Treninge Tai chi chuan vodi od 1999. godine,

 


 

kontakt telefon: 063.244.758

 

treninge Tai chi chuan vodi u: Centar I i Novi Beograd I,