Predrag Žižović

Počeo da vežba Tai chi chuan i Qi gong 1988. godine u školi učitelja Maria Topolšeka

od 1993 godine vežba Uechi ryu karate kod učitelja Maria Topolšeka

a Yi quan vežba od 2006 godine kod učitelja Maria Topolšeka

 Treninge Tai chi chuan vodi od 1997. godine, a Yi quan od 2010. godine

 

kontakt telefon: 064.270.23.37

 

treninge Tai chi chuan vodi u: Centar INovi Beograd I

treninge Yi quan vodi u: Centar IINovi Beograd II - (terapeutski Yi Quan)