Ikonija Šućov

Počela da vežba Tai chi chuan i Qi gong 2005. godine u školi učitelja Maria Topolšeka

a Yi quan vežba od 2009. godine kod učitelja Maria Topolšeka

Treninge Tai chi chuan vodi od 2008. godine

 

 

kontakt telefon: 062.1.730.334

 

 

treninge Tai chi chuan vodi u: Novi sad, Zrenjanin