Divna Tričković

Počela da vežba Tai chi chuan i Qi gong 1997. godine u školi učitelja Maria Topolšeka

a Yi quan vežba od 2006. godine kod učitelja Maria Topolšeka

Treninge Tai chi chuan vodi od 2004. godine

 

kontakt telefon: 063.328.670

 

 

 

vodi treninge u Zemunu - hala Pinki