Dejan Zečević

Počeo da vežba Uechi ryu karate 1996. godine u školi učitelja Maria Topolšeka

od 2005. godine počinje da vežba Tai Chi Chuan kod učitelja Maria Topolšeka

a Yi quan vežba od 2006 godine kod učitelja Maria Topolšeka

Treninge Tai chi chuan vodi od 2013. godine

 

kontakt telefon: 065.834.7.834

 

treninge Tai Chi Chuan vodi u: Valjevo