Aleksandar Starčević

Tai Chi Chuan i Qi gong vežba od 1997. godine, u školi Maria Topolšeka

Yi Quan vežba od 2006. godine.

Treninge Tai Chi Chuana počinje da drži 2009. godine

 

Kontakt telefon: 065.329.25.06 

 

Treninge Tai chi Chuana vodi u: Banovo brdoZemun