Aleksandar Radičević

Počeo da vežba Tai chi chuan i Qi gong 2001. godine u školi učitelja Maria Topolšeka

a Yi quan vežba od 2006. godine kod učitelja Maria Topolšeka

Treninge Tai chi chuan vodi od 2003. godine

 

 

kontakt telefon: 064.828.12.52

 

 

treninge Tai chi chuan vodi u: Vršcu